Att lära sig språk

14.05.2018 kl. 10:22

Att lära mig nya språk hör till de saker jag finner otroligt utmanande men också fascinerande. För varje språk har sin egen logik och sitt eget sätt att uttrycka sig.

Det finns i varje språk, och här menar jag nu speciellt det talade språket, uttryck och sätt att säga som är typiska just för det språket eller den dialekten/slangen. Man kan göra sig förstådd genom att översätta och bilda egna meningar men för att fatta hur språket används gäller det att hitta vissa "kärn uttryck". 

I skolan lär vi oss språk genom grammatik, läsförståelse och inpräntning av ordlistor. Detta funkar i min mening som ett bra stöd och som ett sätt att korrigera missuppfattningar men den så kallade kärnan i språket kommer genom uttrycken. Genom att utsättas för timtal med att lyssna och interagera med folk som talar språket snappar man an efter upp vissa "core expressions", uttryck som hänger med i alla sammanhang och som binder ihop det som sägs. Dessa uttryck innefattar ofta outsagda meningar och hjälper en också att förstå tankestrukturen i språket. 

Att dessutom lära sig att använda dessa uttryck på rätt sätt gör även att de som lyssnar på en uppfattar en som mer flytande än vad man kanske egentligen är. Dessa uttryck kan vara relativt enkla, fasta uttryck som man snabbt kan integrera i sitt eget språkbruk men ibland kan de dock vara kluriga, speciellt om det inte finns en svensk/engelsk motsvarighet. 

Som exempel kan jag nämna det franska "allez". Detta mystiska allez som verkar finnas överallt. Direkt översatt betyder det "ni går". Vilket kan förvirra en stackars finländare då det slängs in i - enligt mig ologiska - sammanhang. Och detta är bara ett litet exempel för att illustrera poängen.

Det har tagit en lång tid för mig att förstå hur allez används som uttryck. Dels kan det användas som en slags uppmaning eller kom igen rop, ett generellt "kom igen" som inte nödvändigtvis riktar sig till någon speciell person (men det kan också göras det) T.ex. Allez, on-y va! Kom igen, vi går! Men det kan också användas som ett sätt att markera ett slut på en diskussion eller som en slags hälsning. Allez, à demain! Ses imorgon. Allez, à tout à l'heure. Ses snart! Note: I svenskan skulle det bli konstigt att översätta allez i dessa sammanhang. Därför har jag haft så svårt att placera in det. 

Motsvarande exempel på uttryck som ordagrant inte egentligen betyder något men som används överallt hade t.ex. varit det finska noniin. Om någon har missat det gjorde ju Ismo Leikola humorsuccé genom att förklara variationerna i noniiiiins betydelser. Klippet går lätt att hitta på youtube. 

I italienskan är kroppsspråket och olika handrörelser av enorm betydelse. Ibland kan hela meningar sägas utan ett enda ord.  

Ma che cazzo vuoi? Med andra ord: wtf? 

Mitt bästa tips för att lära mig språk är att klura ut dessa fasta uttryck och bygga upp helheter kring dem. Då jag inte kan något alls, eller inte förstår något över huvudtaget så är ett bra tillvägagångssätt att lära sig att fråga"vad är det(här)? Sedan fråga i alla sammanhang vad är det? Och sedan upprepa svaren. Vad är dethär? Vad är dethär? Etc etc. Det funkar bra om man inte har ett gemensamt referensspråk och ifall man har folk som är tålmodiga nog att förklara för en och upprepa även enkla saker vid behov. På det sättet lär man sig språket "inifrån". Lyssna lyssna lyssna och sedan fråga efter förtydliganden. 

Voilà, that's all folks!

 

P. S.